جام افزایش استقلال قهرمانان افشارزاده استقلال

جام: افزایش استقلال قهرمانان افشارزاده استقلال مدیرعامل سابق استقلال الاهلی لیگ قهرمانان آسیا

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی زنبورها قادر به درک محاسبات ریاضی هستند

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری آسوشیتدپرس، در این تحقیقات ابتدا زنبورها جهت برداشتن محلول شکر از مخازنی که روی آن ها تصاویری چسبانده شده است بود، تربیت شدند. در

زنبورها قادر به درک محاسبات ریاضی هستند

زنبورها قادر به درک محاسبات ریاضی هستند

عبارات مهم : تصویر

محققان فرانسوی دریافتند زنبورها قادرند مفهوم عدد صفر را به درستی درک کنند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری آسوشیتدپرس، در این تحقیقات ابتدا زنبورها جهت برداشتن محلول شکر از مخازنی که روی آن ها تصاویری چسبانده شده است بود، تربیت شدند. در هریک از این تصویرهای تعدادی نقطه وجود داشت.

مخزنی که تصویر روی آن تعداد نقاط بیشتری داشت، حاوی محلول تلخ و مخزن دارای نقطه های کمتر حاوی محلول شکر بود. بدهید ترتیب محققان توانستند از این سیستم جهت آموزش مفاهیم نسبی زیاد و کمتر، به زنبورها بهره بگیرند و در آزمایشات مشخص شد زنبورها قادرند مخزن حاوی محلول شکر را با استفاده از تصویرهای و تعداد نقطه ها تشخیص دهند. در مرحله بعدی محققان با جابه جایی تصویرهای از درک صحیح مفاهیم زیاد و کمتر به وسیله زنبورها اطمینان حاصل کردند.

زنبورها قادر به درک محاسبات ریاضی هستند

در مرحله آخر از دو تصویر که یکی فاقد نقطه و دیگری دارای چهار نقطه بود استفاده شد و زنبورها به سراغ مخزن متصل به تصویر فاقد نقطه رفتند. به عبارت دیگر زنبورها توانستند مفهوم عدد صفر را درک کنند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Science انتشار یافته است.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری آسوشیتدپرس، در این تحقیقات ابتدا زنبورها جهت برداشتن محلول شکر از مخازنی که روی آن ها تصاویری چسبانده شده است بود، تربیت شدند. در

واژه های کلیدی: تصویر | ریاضی | محققان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog